Máy thổi khí Longtech

Máy thổi khí của hãng Longtech được sản xuất hoàn toàn tại Đài Loan

Máy thổi khí longtech được thị trường Việt Nam mua và sử dụng rất nhiều, độ ổn định làm việc của máy thổi khí Longtech rất cao

Khả năng tiết kiệm điện lên tới 5% so với các loại máy thổi khí thông thường

Sắp xếp theo : orderby Xem: :
Series LT-065 máy thổi khí longtech
Series LT-065 máy thổi khí longtech Đường kính: 2,5 " - Công suất:1.09,~ 5.17 m3/min - Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg
0.00 EUR
Series LT-080 máy thổi khí longtech
Series LT-080 máy thổi khí longtech Công suất:1.28,~ 8.64 m3/min - Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg - Công suất động cơ :5~20 HP
0.00 EUR
Series LT-100 máy thổi khí longtech
Series LT-100 máy thổi khí longtech Đường kính: 4 " - Công suất: 2.74~ 13.36 m3/min - Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg - Công suất động cơ :7.5~25 HP
0.00 EUR
Series LT-125 máy thổi khí longtech
Series LT-125 máy thổi khí longtech Công suất: 5.56~ 24.66m3/min - Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg - Công suất động cơ :10~40 HP
0.00 EUR
Series LT-150 máy thổi khí longtech
Series LT-150 máy thổi khí longtech Công suất: 9.61~ 31.84 m3/min ,Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg,Công suất động cơ : 15~50 HP
0.00 EUR
Series LT-200 máy thổi khí longtech
Series LT-200 máy thổi khí longtech Công suất: 11.98~ 52.03m3/min , Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg , Công suất động cơ : 25~75 HP
0.00 EUR
Series LT-250 máy thổi khí longtech
Series LT-250 máy thổi khí longtech Công suất: 19.98~ 79.70 m3/min, Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg, Công suất động cơ : 30~125 HP
0.00 EUR
Series LT-300 máy thổi khí longtech
Series LT-300 máy thổi khí longtech Đường kính: 12",Công suất: 46.70~ 159.0 m3/min,Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg, Công suất động cơ : 60~250 HP
0.00 EUR
Series LT-350 máy thổi khí longtech
Series LT-350 máy thổi khí longtech Đường kính: 14", Công suất: 100.3~ 257.8 m3/min, Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg, Công suất động cơ : 100~500HP
0.00 EUR
Series LT-40 máy thổi khí longtech
Series LT-40 máy thổi khí longtech Công suất: 0,48 ~1.05 m3/min - Áp lực: 0 ~ 6000 mmAg - Công suất động cơ : 0,5 ~2 HP
0.00 EUR
Series LT-400 máy thổi khí longtech
Series LT-400 máy thổi khí longtech Đường kính: 16" ,Công suất: 208~ 362.5 m3/min, Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg ,Công suất động cơ : 150~600HP
0.00 EUR
Series LT-50 máy thổi khí longtech
Series LT-50 máy thổi khí longtech Đường kính: 2 " - Công suất: 0,15~2,92 m3/min - Áp lực: 0 ~ 8000 mmAg
0.00 EUR