Bơm Pentax trục rời

Máy bơm pentax trục rời được kết nối giữa buồng bơm với động cơ bởi 1 khớp nối mềm, bơm và động cơ điện được đặt trên một bệ sắt, seri bơm này thường được sử dụng cho các nhà máy với cường độ duy trì hoạt động liên tục

Sắp xếp theo : orderby Xem: :
Bơm pentax rời trục model CA 50-200
- Bơm pentax rời trục model CA 50-200 Áp lực tối đa: 78 m3/h,Công suất tối đa: 15 kw,Lưu lượng tối đa: 58.0m
0.00 EUR
Bơm pentax rời trục model CA 65-200
- Bơm pentax rời trục model CA 65-200 Áp lực tối đa: 144 m3/h,Công suất tối đa: 22 kw,Lưu lượng tối đa: 60,2m
0.00 EUR
Bơm pentax rời trục model CA 80-160
- Bơm pentax rời trục model CA 80-160 Áp lực tối đa: 225 m3/h,Công suất tối đa: 22 kw,Lưu lượng tối đa: 38.8m
0.00 EUR
Bơm pentax trục rời model CA 50-250
- Bơm pentax trục rời model CA 50-250 Áp lực tối đa:78m3/h,Công suất tối đa: 30 kw,Lưu lượng tối đa: 90.0m
0.00 EUR
Bơm pentax trục rời model CA 65-125
- Bơm pentax trục rời model CA 65-125 Áp lực tối đa: 132m3/h - Công suất tối đa: 7.5 kw - Lưu lượng tối đa: 25.4m
0.00 EUR
Bơm pentax trục rời model CA 65-250
Bơm pentax trục rời model CA 65-250 Áp lực tối đa:156 m3/h,Công suất tối đa: 37 kw,Lưu lượng tối đa: 90.0m
0.00 EUR
Bơm pentax trục rời model CA 80-200
Bơm pentax trục rời model CA 80-200 Áp lực tối đa: 240 m3/h - Công suất tối đa: 37 kw - Lưu lượng tối đa: 50.8m
0.00 EUR
Bơm rời trục pentax model CA 65-160
- Bơm rời trục pentax model CA 65-160 Áp lực tối đa: 144 m3/h - Công suất tối đa: 15 kw - Lưu lượng tối đa: 39.2m
0.00 EUR
Máy bơm pentax trục rời Series CA 32-160
- Máy bơm pentax trục rời Series CA 32-160 Áp lực tối đa: 15 m3/h,Công suất tối đa: 0,55 kw,Lưu lượng tối đa: 9,2m
0.00 EUR
Máy bơm pentax trục rời Series CA 32-200
- Máy bơm pentax trục rời Series CA 32-200 Áp lực tối đa: 21m3/h,Công suất tối đa: 1,1 kw,Lưu lượng tối đa: 15,9 m
0.00 EUR
Máy bơm pentax trục rời Series CA 32-250
- Máy bơm pentax trục rời Series CA 32-250 Áp lực tối đa: 21m3/h,Công suất tối đa: 2,2kw,Lưu lượng tối đa: 22,6m
0.00 EUR
Máy bơm pentax trục rời Series CA 40-160
- Máy bơm pentax trục rời Series CA 40-160 Áp lực tối đa: 24 m3/h,Công suất tối đa: 0,75 kw,Lưu lượng tối đa: 8,9m
0.00 EUR