Facebook Like Box

Bơm li tâm trục ngang

Dòng máy bơm nước đơn tầng cánh dùng nhiều cho cứu hỏa, cấp nước dân cư hoặc hệ thống tăng áp

- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ

Sắp xếp theo : orderby Xem: :
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW100-350/SLW150-160A
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW100-350/SLW150-160A Lưu lượng: 192 m3/h - Cột áp:156 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW150-160B/SLW150-400C
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW150-160B/SLW150-400C Lưu lượng: 260 m3/h - Cột áp:152 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút hoặc 1480 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW200-200/SLW200-500GB
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW200-200/SLW200-500GB Lưu lượng: 360 m3/h - Cột áp:85 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 1480 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW200-500GC/SLW250-400A
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW200-500GC/SLW250-400A Lưu lượng: 600 m3/h - Cột áp: 54.5 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 1480 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang series SLW25- SLW40
- Bơm ly tâm trục ngang series SLW25- SLW40 Lưu lượng: 8.3 m3/h - Cột áp: 33 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW250-400B/SLW300-500B
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW250-400B/SLW300-500B Lưu lượng: 900 m3/h - Cột áp: 87 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 1480 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW300-500C/SLW500-315
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW300-500C/SLW500-315 Lưu lượng: 2400 m3/h - Cột áp: 53.2 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 1480 vòng/phút hoặc 980
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW40
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW40,Lưu lượng: 16.3 m3/h - Cột áp: 81.2 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW50
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW50 Lưu lượng: 32.5 m3/h - Cột áp: 52 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW50-160(1)B - SLW65-200A
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW50-160(1)B - SLW65-200A Lưu lượng: 32.5 m3/h - Cột áp: 128 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW65-200B-SLW65-250(I)A
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW65-200B-SLW65-250(I)A Lưu lượng: 65 m3/h - Cột áp: 127 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
0.00 EUR
Bơm ly tâm trục ngang Series SLW65-250(I)B - SLW80-315A
- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW65-250(I)B SLW80-315A Lưu lượng: 65 m3/h - Cột áp: 128 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
0.00 EUR