Facebook Like Box

Bơm li tâm trục đứng

Bơm trục đứng là dòng máy bơm có trục thẳng đứng, thông thường sẽ sử dụng cho áp lực đẩy cao hoặc chuyên dụng cho nước thải

- Vật liệu làm bơm trục đứng thông thường sẽ là Inox là chủ lực, Gang chỉ dành cho dòng bơm chìm

- Cấp độ bảo vệ động cơ của bơm trục đứng nếu làm dòng đặt chìm sẽ là IP68 và đặt trên bơm là IP55

Sắp xếp theo : orderby Xem: :
Bơm chìm EBARA Model DF
- Bơm chìm EBARA Model DF Lưu Lượng:6m​3 tới 72m​3,Đẩy cao từ :3m đến 18 m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trụ đứng 8 inch model GM8050
- Bơm chìm giếng khoan trụ đứng 8 inch model GM8050 lưu lượng max :88.8 m3/h cột áp đạt 400m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ020
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ020 lưu lượng max :29.1 m3/h cột áp đạt 397m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GH013
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GH013 lưu lượng max :15.6 m3/h cột áp đạt 729m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GH016
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GH016 lưu lượng max :19.8 m3/h cột áp đạt 736m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GH018
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GH018 lưu lượng max :23.4 m3/h cột áp đạt 700m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ006
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ006 lưu lượng max :12 m3/h cột áp đạt 414m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ009
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ009 lưu lượng max :15.9 m3/h cột áp đạt 405m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ012
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ012 lưu lượng max :18.6 m3/h cột áp đạt 431m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ024
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GJ024 lưu lượng max :31.1 m3/h cột áp đạt 410m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GP030
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GP030 lưu lượng max :39 m3/h cột áp đạt 565m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GP046
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GP046 lưu lượng max :60 m3/h cột áp đạt 508m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GP060
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 6 inch model GP060 lưu lượng max :78 m3/h cột áp đạt 232m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8040
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8040 lưu lượng max :84 m3/h cột áp đạt 400m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8060
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8060 lưu lượng max :102 m3/h cột áp đạt 440m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8070
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8070 lưu lượng max :120 m3/h cột áp đạt 374m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8080
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8080 lưu lượng max :132 m3/h cột áp đạt 338m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8100
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8100 lưu lượng max :148.8 m3/h cột áp đạt 294m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8125
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM8125 lưu lượng max :159 m3/h cột áp đạt 250m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GP077
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GP077 lưu lượng max :100 m3/h cột áp đạt 383m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GP095
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GP095 lưu lượng max :100 m3/h cột áp đạt 423m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8030
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8030 lưu lượng max :48 m3/h cột áp đạt 590m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8150
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8150 lưu lượng max :26.4 m3/h cột áp đạt 309m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8250
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8250 lưu lượng max :43.8 m3/h cột áp đạt 590m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đúng 8 inch model GR8300
- Bơm chìm giếng khoan trục đúng 8 inch model GR8300 lưu lượng max :48 m3/h cột áp đạt 590m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8400
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8400 lưu lượng max :62.4 m3/h cột áp đạt 585m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8500
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GR8500 lưu lượng max :62.4 m3/h cột áp đạt 550m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng model GJ017
- Bơm chìm giếng khoan trục đứng model GJ017 lưu lượng max :26.1 m3/h cột áp đạt 464m
0.00 EUR
Bơm chìm giếng khoan trục đứng model GP 4 inch
- Bơm chìm giếng khoan 4 inch là dòng bơm được đặt chìm trong lồng giếng khoan thường được sử dụng trong khia thấc nước ngầm ,sinh hoạt
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải EBAEA trục đứng series DS
- Bơm chìm nước thải EBAEA trục đứng series DS,Lưu Lượng 6m3/h tới 90m3/h,Đẩy cao : 6m đến 39 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải ebara bán cánh mở trục đứng series DS- DSF
- Bơm chìm nước thải ebara bán cánh mở trục đứng series DS- DSF Sử dụng để bơm nước sạch , nguồn nước mưa, nguồn nước sinh hoạt
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Ebara trục đưng series DVSA
- Bơm chìm nước thải Ebara trục đưng series DVSA Thải rắn Xử lý:. 50mm,Cột áp: 260 l/min,Chiều cao đẩy :14 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải EBARA trục đưng model DRD
- Bơm chìm nước thải EBARA trục đưng model DRD đa kênh, xử lý nước thải hôi làm sạch kênh đào
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Ebara trục đứng series best 2-5
- Bơm chìm nước thải Ebara trục đứng series best 2-5 Thoát nước hầm, nhà để xe và tầng hầm,Thoát nước nhỏ để hầm trung bình
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải ebara trục đứng series DRS
- Bơm chìm nước thải ebara trục đứng series DRS Chiều cao đẩy:44.5m,Lưu lượng:16m3
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải EBARA trục đứng series VOX
- Bơm chìm nước thải EBARA trục đứng series VOX Lưu Lượng:10.2m​3​/h,Đẩy cao:6.5 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đúng model DMT550-750
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đúng model DMT550-750 Công suất: 7.5HP - Lưu lượng : Max. 180m3 /h - Tổng cột áp: Max. 17 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV550-750
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV550-750 Công suất: từ 5.5HP đến 7.5 HP - Lưu lượng : Max. 204m3 /h - Tổng cột áp: Max. 14.7 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DM160-550
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DM160-550 Công suất: 5.5HP - Lưu lượng : Max. 78m3 /h - Tổng cột áp: Max. 27 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DMT250-400
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DMT250-400 Công suất: 4HP - Lưu lượng : Max. 96m​3 /h - Tổng cột áp: Max. 14m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DTR400-550
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DTR400-550 Công suất: 4HP~ 5.5HP - Lưu lượng : Max. 18m3 /h - Tổng cột áp: Max. 38.9 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DTR750-1000
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DTR750-1000 Công suất: 7.5HP~ 10HP - Lưu lượng : Max. 21.6m3 /h - Tổng cột áp: Max. 54.6 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV 250-400
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV 250-400 Công suất: từ 2HP đến 4HP- Lưu lượng : Max. 120m3 /h - Tổng cột áp: Max. 11.8 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV 750, -1000
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV 750, -1000 Công suất: 10HP - Lưu lượng : Max. 120m3 /h - Tổng cột áp: Max. 26.7 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV150-300
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV150-300 Công suất: từ 1.5HP đến 3HP,Lưu lượng:Max.51m​3/h Tổng cột áp: Max.12.7 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV400-550
- Bơm chìm nước thải Pentax trục đứng model DV400-550 Công suất: 5.5HP - Lưu lượng : Max. 90m3 /h - Tổng cột áp: Max. 23.9m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng Ebara DVS
- Bơm chìm nước thải trục đứng Ebara DVS bơm được đặt chìm sử dụng để xử lý nước thải chứa chất rắn mềm or sợi
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng Ebara series DL-DL W/C
- Bơm chìm nước thải trục đứng Ebara series DL-DL W/C Chiều cao đẩy:26.5m,Lưu lượng:108m3
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng model DTR150-300
- Bơm chìm nước thải trục đứng model DTR150-300 Công suất: 1.5HP~ 3HP - Lưu lượng : Max. 18m3 /h - Tổng cột áp: Max. 26.1 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng Model RIGHT
- Bơm chìm nước thải trục đứng Model RIGHT Lưu Lượng :6m​3​/h đến 42m​3​/h,Đẩy cao :2m đến 13,8 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng Pentax model DC410-560
- Bơm chìm nước thải trục đứng Pentax model DC410-560 Công suất: 4HP~ 5,6HP - Lưu lượng : Max. 51m3 /h - Tổng cột áp: Max. 38.7 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng Pentax model DC160-310
- Bơm chìm nước thải trục đứng Pentax model DC160-310 Công suất: 3HP - Lưu lượng : Max. 42m​3 /h - Tổng cột áp: Max. 26.4 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng Pentax model DC750-1000
- Bơm chìm nước thải trục đứng Pentax model DC750-1000 Công suất: 7.5HP~ 10HP - Lưu lượng : Max. 54m3 /h - Tổng cột áp: Max. 53.3 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng Pentax model DM1000
- Bơm chìm nước thải trục đứng Pentax model DM1000 Công suất: 10HP - Lưu lượng : Max. 144m3 /h - Tổng cột áp: Max. 34.9 m
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng series DML- DMLF
- Bơm chìm nước thải trục đứng series DML- DMLF Được trang bị với một kênh cánh quạt,Nhiệt độ tối đa của chất lỏng: 40 ° C
0.00 EUR
Bơm chìm nước thải trục đứng series Ebara Dumper
- Bơm chìm nước thải trục đứng series Ebara Dumper Bơm chìm nước thải Ebara dòng bơm chìm sử dụng để là câu trả lời cho vấn đề khử nước.
0.00 EUR
Bơm chìm trục đứng ebara OPTIMA
- Bơm chìm trục đứng ebara OPTIMA Lưu Lượng:1,2m​3​/h đến 6m​3​/h, Đẩy cao:2m đến 7,5 m
0.00 EUR
Bơm dân dụng trục đứng DX 80-100
- Bơm dân dụng trục đứng DX 80-100 Nguồn điện : 1 pha 230v-50Hz, ba pha 220/400v-50Hz Hút sâu tối đa 5m
0.00 EUR
Bơm dân dụng trục đứng model DG 80-102
- Bơm dân dụng trục đứng model DG 80-102 Công suất: từ 1.05kW đến 1.35kW- Lưu lượng : Max. 15m3/h- Tổng cột áp: Max. 13.3m
0.00 EUR
Bơm dân dụng trục đứng model DH 80-100
- Bơm dân dụng trục đứng model DH 80-100 Công suất: từ 1.05kW đến 1.35kW- Lưu lượng : Max. 18m3/h- Tổng cột áp: Max. 9.8m
0.00 EUR
Bơm gia đình hiệu pentax trục đứng model DP 40-60
- Bơm gia đình hiệu pentax trục đứng model DP 40-60 Có trục động cơ làm bằng thép AISI 416, vòng bi bằng gốm, lớp cách điện F
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 100-3152
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 100-3152 lưu lượng max :330 m3/h cột áp đạt 131.9m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 40-1252
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 40-1252 lưu lượng max :24 m3/h cột áp đạt 25.2m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 50-1602
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 50-1602 lưu lượng max :60 m3/h cột áp đạt 40.9m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 50-2002
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 50-2002 lưu lượng max :84 m3/h cột áp đạt 62m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 50-2502
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 50-2502 lưu lượng max :90 m3/h cột áp đạt 91.5m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 65-2002
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 65-2002 lưu lượng max :132 m3/h cột áp đạt 58.3m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 65-2502
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 65-2502 lưu lượng max :162 m3/h cột áp đạt 95.2m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 80-3152
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 80-3152 lưu lượng max :270 m3/h cột áp đạt 156.3m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 100-2002
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 100-2002 lưu lượng max :270 m3/h cột áp đạt 60m công suất tối đa :45 kw
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 40-2502
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 40-2502 lưu lượng max :60 m3/h cột áp đạt 91.8m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 65-1602
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 65-1602 lưu lượng max :84 m3/h cột áp đạt 41.7m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 80-2002
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 80-2002 lưu lượng max :240 m3/h cột áp đạt 58.4m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 80-2502
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn series GVI 80-2502 lưu lượng max :228 m3/h cột áp đạt 90.2m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn seriesl GVI 40-1602
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn seriesl GVI 40-1602 lưu lượng max :36 m3/h cột áp đạt 42.7m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn seriesl GVI 80-1602
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn seriesl GVI 80-1602 lưu lượng max :192 m3/h cột áp đạt 39.9m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn serries GVI 40-2002
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn serries GVI 40-2002 lưu lượng max :48 m3/h cột áp đạt 62.2m
0.00 EUR
Bơm hai cánh hút trục đứng series GVI 125-2502
- Bơm hai cánh hút trục đứng series GVI 125-2502 lưu lượng max :540 m3/h cột áp đạt 95.9m
0.00 EUR
Bơm nước gia đình trục đứng model DP/DPV 80-100
- Bơm nước gia đình trục đứng model DP/DPV 80-100 Trục bơm bằng thép AISI 416 với phốt nước mặt gốm.- Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ 0-40°C.
0.00 EUR
Bơm pentax kiểu trục đứng model Ultra 5 V
- Áp lực tối đa: 8.4 m3/h - Công suất tối đa:2.57 kw - Lưu lượng tối đa: 122 m
0.00 EUR
Bơm trục đứng hút bùn model 150YW150-250YW500
- Bơm trục đứng hút bùn model 150YW150-250YW500 lưu lượng tối đa:600 m3/h , đẩy tối đa ;41 m
0.00 EUR
Bơm trục đứng hút bùn model 250YW500-350YW1500
- Bơm trục đứng hút bùn model 250YW500-350YW1500 Công suất tối đa đạt: 90 kw - Lưu lượng tối đa 1480 m3/h
0.00 EUR
Bơm trục đứng hút bùn model 50YWP15-100YWP100
- Bơm trục đứng hút bùn model 50YWP15-100YWP100 Công suất tối đa đạt: 18.5 kw - Lưu lượng tối đa 2900 m3/h
0.00 EUR
Bơm trục đứng hút bùn model 80YW50-150YW150
- Bơm trục đứng hút bùn model 80YW50-150YW150 Công suất tối đa đạt: 22 kw - Lưu lượng tối đa 2900 m3/h
0.00 EUR
Bơm trục đứng hút bùn series Series 25YW8 - 80YW50
- Bơm trục đứng hút bùn series Series 25YW8-80YW50 Công suất tối đa đạt 15kw,Lưu lượng tối đa 2900 m3/h
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 14ZLB-70
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 14ZLB-70 Lưu lượng tối đa đạt được:1170 m3/h,Tốc độ quay :1450 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 14ZLB-70 (980 r/min)
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 14ZLB-70 (980 r/min) Lưu lượng tối đa đạt được:785 m3/h,Hiệu suất làm việc 77.5 %
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 20ZLB-100
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 20ZLB-100 Lưu lượng tối đa đạt được:3276 m3/h - Tốc độ quay :980 r/min - Hiệu suất làm việc 82.0 %
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 20ZLB-70
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 20ZLB-70 Lưu lượng tối đa đạt được:2858 m3/h,Tốc độ quay :980 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 28ZLB-100
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 28ZLB-100 Lưu lượng tối đa đạt được:7380 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 28ZLB-70
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 28ZLB-70 Lưu lượng tối đa đạt được:6346 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 350ZLB-100
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 350ZLB-100 Lưu lượng tối đa đạt được:1440 m3/h - Tốc độ quay :1450 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 350ZLB-125
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 350ZLB-125 Lưu lượng tối đa đạt được:1397 m3/h,Tốc độ quay :1470 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 350ZLB-70
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 350ZLB-70 Lưu lượng tối đa đạt được:1415 m3/h - Tốc độ quay :1450 r/min,Hiệu suất làm việc 79.5 %
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 500ZLB-125
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 500ZLB-125 lưu lượng:3836 m3/h , công suất tối đa:55 kw
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 500ZLB-160
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 500ZLB-160 Trục: Thép không rỉ,Lưu lượng tối đa đạt được:3063.6 m3/h
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 500ZLB-85
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 500ZLB-85 Lưu lượng tối đa đạt được:3513 m3/h,Tốc độ quay :980 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 600ZLB-125
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 600ZLB-125 Lưu lượng tối đa đạt được:5012 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 600ZLB-70
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 600ZLB-70 Lưu lượng tối đa đạt được:4680 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 700ZLB 1.9-3.2
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 700ZLB 1.9-3.2 Lưu lượng tối đa đạt được:7884 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 700ZLB 1.9-3.5
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model 700ZLB 1.9-3.5 Lưu lượng tối đa đạt được:7895 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model ZLB 1.5-5.7
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model ZLB 1.5-5.7 Lưu lượng tối đa đạt được:4803 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn model700ZLB 1.8-4.1
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn model700ZLB 1.8-4.1 Lưu lượng tối đa đạt được:7956 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn series 28ZLB-85
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn series 28ZLB-85,Lưu lượng tối đa đạt được:7002 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn series 600ZLB-100
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn series 600ZLB-100 Lưu lượng tối đa đạt được:4284 m3/h,Tốc độ quay :730 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng lưu lượng lớn Series 600ZLB-160
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn Series 600ZLB-160 Lưu lượng tối đa đạt được:4803 m3/h,Tốc độ quay :703 r/min
0.00 EUR
Bơm trục đứng series GVI 100-2502
- Bơm trục đứng series GVI 100-2502 lưu lượng max :330 m3/h cột áp đạt 97.8m
0.00 EUR
Bơm trục đứng Ultra 9V
- Bơm trục đứng Ultra 9V Cột áp tối đa: 15.6 m3 -Lưu lượng tối đa: 117,6m - Động cơ điện :3 pha~ 230/400V-50Hz,
0.00 EUR
Máy bơm chìm ebara trục đứng series DW-DW VOX
- Bơm đặt chìm xử lý chất thải hôi cùng chất thải rắn Bơm có thân inox
0.00 EUR
Máy bơm pextax kiểu trục đứng model Ultra 7V
- Máy bơm pextax kiểu trục đứng model Ultra 7V Áp lực tối đa: 10.2 m3/h - Công suất tối đa:4 kw - Lưu lượng tối đa: 127m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng model Ultra 18 V
- Máy bơm trục đứng model Ultra 18 V Lưu lượng max :24 m3/h - Cột áp max : 138 m H2O - Nhiệt độ chất lỏng max : 35oC
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh model GCR 2
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh model GCR 2 Công suất tối đa : 3 kw - Lưu lượng tối đa: 3,5 m3 - Chiều cao đẩy tối đa: 253 m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh model GCR15
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh model GCR15 Công suất tối đa : 15 kw - Lưu lượng tối đa: 23,7 m3 - Chiều cao đẩy tối đa: 239m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh model GCR3
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh model GCR3 Công suất tối đa : 3 kw - Lưu lượng tối đa: 4.5 m3 - Chiều cao đẩy tối đa: 240 m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR 64
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR 64 Công suất tối đa : 15 kw - Lưu lượng tối đa: 85m3 - Chiều cao đẩy tối đa: 70 m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR1
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR1 Công suất tối đa : 2.2 kw - Lưu lượng tối đa: 2,4 m3 - Chiều cao đẩy tối đa: 223 m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR10
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR10 Công suất tối đa : 7,5 kw- Lưu lượng tối đa: 13 m3,Chiều cao đẩy tối đa: 225 m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR1S
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR1S Công suất tối đa : 1.1 kwb- Lưu lượng tối đa: 1,1 m3- Chiều cao đẩy tối đa: 209 m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR20
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR20 Công suất tối đa : 18,5 kw - Lưu lượng tối đa: 29 m3 - Chiều cao đẩy tối đa: 252 m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR32
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR32 Công suất tối đa : 30 kw - Lưu lượng tối đa: 40m3 - Chiều cao đẩy tối đa: 275m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR45
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR45 Công suất tối đa : 45 kw - Lưu lượng tối đa: 58 m3 - Chiều cao đẩy tối đa: 321 m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR5
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR5 Công suất tối đa :5,5kw - Lưu lượng tối đa: 8,5 m3 - Chiều cao đẩy tối đa: 249 m
0.00 EUR