Bơm hóa chất trục đứng series T-VPH

Hits: 1409
Bơm hóa chất trục đứng series T-VPH  
CHI TIẾT SẢN PHẨM :

Đặc điểm Bơm hóa chất trục đứng series T-VPH

-Có thể bơm các dung dịc đậm đặc

-Là dòng bơm tự mồi

-Cho phép chạy khô

-Có thể bơm các hóa chất có các cắn sạn nhỏ

Ứng dụng Bơm hóa chất trục đứng series T-VPH

-Chuyển bơm, sụt giảm bơm, bơm tuần hoàn, mạ Giải pháp lọc, chà khói, xử lý chất thải.

Bảng thông số Bơm hóa chất trục đứng series T-VPH

Model

SG

Top Head(m)

MaxFlow(L/min)

motor

Inlet*outlet

(mm)

50HZ

60HZ

50HZ

60HZ

Phase

Power

T-VPH-1HP

1.1

19

19.5

200

160

3

1 HP

2"x1

T-VPH-2HP

1.1

24

25

290

290

3

2 HP

2"x1

T-VPH-2HP

1.1

22

24

380

400

3

2 HP

2"x1

T-VPH-3HP

1.1

28

29

400

420

3

3 HP

2" x11/4"

T-VPH-4HP

1.1

29

29

450

450

3

4 HP

2" x11/4"

T-VPH-5HP

1.1

30

30

560

560

3

5 HP

2 1/2"x1 1/2"

T-VPH-7.5HP

1.1

35

43

650

640

3

7.5 HP

2 1/2"x1 1/2"

T-VPH-1HP

1.4

16

13

150

180

3

1 HP

2 1/2" x2"

T-VPH-2HP

1.4

21

18

230

220

3

2 HP

2"x1

T-VPH-3HP

1.4

20

22

320

330

3

3 HP

2"x1

T-VPH-4HP

1.4

23

25

400

420

3

4 HP

2 1/2"x1 1/2"

T-VPH-5HP

1.4

25

28.5

500

510

3

5 HP

2 1/2"x1 1/2"

T-VPH-7.5HP

1.4

33

41

530

540

3

7.5 HP

2 1/2" x2"

Đường cong hiệu suất thông số

Đường cong hiệu suất


Similarly with Google+ Comments Counter: