Facebook Like Box

Bơm cứu hỏa chạy điện

Sử dụng động cơ điện hoạt động ở tần số 50Hz/2900rpm, máy bơm hoạt động ổn định cho hiệu suất làm việc cao

Sắp xếp theo : orderby Xem: :
Bơm hai cửa hút model GVI 100-2502
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 100-2502 lưu lượng max :330 m3/h cột áp đạt 97.8m
0.00 EUR
Bơm hai cửa hút model GVI 100-3152
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 100-3152 lưu lượng max :330 m3/h cột áp đạt 131.9m
0.00 EUR
Bơm hai cửa hút model GVI 125-2502
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 125-2502 lưu lượng max :540 m3/h cột áp đạt 95.9m
0.00 EUR
Bơm hai cửa hút model GVI 65-2502
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 65-2502 lưu lượng max :162 m3/h cột áp đạt 95.2m
0.00 EUR
Bơm hai cửa hút model GVI 80-2502
- Bơm hai cánh hút trục đứng công suất lớn model GVI 80-2502 lưu lượng max :228 m3/h cột áp đạt 90.2m
0.00 EUR
Bơm li tâm trục ngang Model GCC 65-2002
- Bơm li tâm trục ngang Model GCC 65-2002 họng hút 65mm và đường kính cánh 200mm với lưu lượng max 162m3 và chiều cao đẩy lên tới 62m
0.00 EUR
Bơm li tâm trục ngang Model GCC 65-2502
- Bơm li tâm trục ngang Model GCC 65-2502 họng hút 65mm và đường kính cánh 250mm cho lưu lượng max 114m3/h và chiều cao đẩy max lên tới 96m
0.00 EUR
Bơm li tâm trục ngang Model GCC 65-3152
- Bơm li tâm trục ngang Model GCC 65-3152 họng hút 65mm và đường kính cánh 315mm có lưu lượng đạt 234m3/h và áp đẩy max lên tới 156m
0.00 EUR
Bơm nước ly tâm liền trục model GCC 50-2002
- Bơm nước ly tâm liền trục model GCC 50-2002 họng hút 50mm và đường kính cánh 200mm lưu lượng max:90m3/h
0.00 EUR
Bơm nước ly tâm liền trục series GCC 40-2002
Bơm nước ly tâm liền trục series GCC 40-2002 họng hút 40mm và đường kính cánh 200 mm,lưu lượng max :60 m3/h cột áp đạt 60.8m
0.00 EUR
Bơm nước ly tâm liền trục series GCC 40-2502D
- Bơm nước ly tâm liền trục series GCC 40-2502D họng hút 40mm và đường kính cánh 250 mm,lưu lượng max :66 m3/h cột áp đạt 96.5m
0.00 EUR
Bơm nước ly tâm liền trục Series GCC 50-2502
- Bơm nước ly tâm liền trục Series GCC 50-2502 họng hút 50mm và đường kính cánh 250 mm,lưu lượng max :84 m3/h cột áp đạt 95m
0.00 EUR
Bơm đa tầng cánh trục nằm ngang model VN 155-30×~D450-60×10
- Bơm đa tầng cánh trục nằm ngang model VN 155-30×~D450-60×10 Lưu Lượng: 100m3/h~ 500m3 /h,Công suất:132 kw ~1050 kw,Chiều cao đẩy:76m~680m
0.00 EUR
Bơm đa tầng cánh trục nằm ngang model VN6-25 x3 ~VN 25-50×8
- Bơm đa tầng cánh trục nằm ngang model VN6-25 x3 ~VN 25-50×8 Lưu Lượng:3m3/h~30m3/h,Công suất:5,5kw ~75kwChiều cao đẩy:69m~384m
0.00 EUR
Bơm đa tầng cánh trục nằm ngang series VN 25-50×9- VN 155-30×5
- Bơm đa tầng cánh trục nằm ngang series VN 25-50×9- VN 155-30×5 Lưu Lượng: 15m​3/h~185 m​3 /h,Công suất:75 kw ~110 kw,Chiều cao đẩy:81m~666m
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR 64
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR 64 Công suất tối đa : 15 kw,Lưu lượng tối đa: 85m3
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR32
- Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR32 Công suất tối đa : 30 kw,Lưu lượng tối đa: 40m3
0.00 EUR
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh series GCR90
Ứng dụng chung của dòng máy bơm ly tâm trục đứng GCR - Máy bơm nước GCR có trục đứng vận chuyển chất lỏng không có nhiều tạp chất, như: nước hoặc chất lỏng có tính hóa học giống với nước - Đối với chất lỏng mỏng, dạng đơn chất, không nổ, không chứa các hạt rắn hoặc sợi, chất lỏng không ăn mòn phù hợp.
0.00 EUR