Bơm chìm giếng khoan Bombas General

Bơm chìm giếng khoan hiệu Bombas đến từ tây ban nha,có đủ các chủng loại dùng cho ngành khai thác nước ngâm 4inch,6inch,8inch,10inch, và sử dụng hai loại vật liệu INOX và Gang chủ đạo, Bơm dùng cấp bảo vệ động cơ IP68

Bơm giếng khoan 8inch Bơm giếng khoan 8inch

Bơm có đường kính 8inch (196mm) phải khoan giếng có đường kính lớn hơn 210mm, buồng bơm và động cơ bằng gang và inox 304

Bơm giếng khoan 4inch Bơm giếng khoan 4inch

Bơm giếng khoan 4inch dùng cho đường kính giếng 110mm

Bơm giếng khoan 6inch Bơm giếng khoan 6inch

Bơm dùng cho đường kính giếng từ 160mm trở lên,buồng inox,cánh inox