Facebook Like Box

Bơm bùn kiểu trục vít xoắn

Dùng vít đẩy để vận chuyển các loại bùn loãng, bùn đặc,bùn lẫn nước vào hệ thống ép lọc hoặc hệ thống khuấy trộn

- Bơm bùn trục vít có cấu tạo đơn giản, Bảo hành nhanh, chi phí đầu tư ban đầu không quá đắt

- Bơm bùn trục vít phần tiếp xúc với bùn như trục vít , Áo bơm làm từ thép hợp kim chống mài mòn

- Bơm bùn trục vít có hai loại kết nôi,

+ Kiểu kết nối trực tiếp với động cơ chân đế mặt bích

+ Kiểu kết nôi qua khớp nối mềm

Sắp xếp theo : orderby Xem: :
Bơm bùn bằng bơm trục vít Series 060-105 (262/604 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít Series 060-105 (262/604 v/p) Lưu lượng tối đa đạt được :25.1 , Công suất tối đa đạt được :37 kw
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm trục vít series Series 060-105 (262/604 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít series Series 060-105 (262/604 v/p) Lưu lượng tối đa đạt được :25.1 , Công suất tối đa đạt được :37 kw
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG (533-1400 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG (533-1400 v/p) Lưu lượng tối đa dạt đc :6.39 l/phút , công suất tối đa đạt được :0.37 kw
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG 030-050 (262-604 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG XG 030-050 (262-604 v/p)Lưu lượng tối đa đạt đc :14.2 m3/h , công suất tối đa 18.5 kw
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG 030-050 (262/604 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG 030-050 (262/604 v/p) Lưu lượng tối đa đạt được :14.2,công suất tối đa đạt được :18.5 kw
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG 060-105 (56-238 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG 060-105 (56-238 v/p) Lưu lượng tối đa:51.4 m3/h,công suất tối đa 75 kw
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG 135-220 (56-238 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG 135-220 (56-238 v/p) Lưu lượng tối đa:511.1 m3/h , công suất tối đa :315 kw
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG 501-520 (238-467 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít series XG 501-520 (238-467 v/p) Lưu lượng tối đa :12.41 lít/ phút, công suất tối đa :1.5 kw
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm trục vít Series XL001-530(56-238 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít Series XL001-530(56-238 v/p) Lưu lượng tối đa đạt được :511 m3/h . công suất tối đa đạt được :160.0 kw
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm trục vít Series XL001-550 (262-605 v/p)
Bơm bùn bằng bơm trục vít Series XL001-550 (262-605 v/p)Lưu lượng tối đa:216 m3/h ,công suất tối đa ;55.0 kw
0.00 EUR