Facebook Like Box

Bơm bùn kiểu loại bơm màng dùng khí nén

Lựa trọn những vật liệu phù hợp cho từng loại bùn hoặc hồ,Để sản phẩm bền cần phải có sự lựa trọn chính xác

- Bơm bùn kiểu loại bơm màng dùng khí nén có 3 loại cơ bản nhưng phổ biến nhất vẫn là

+ Bơm bùn thân nhôm (Chất lượng tạm được)

+ Bơm bùn thân gang ( Cái này có độ bền cao vì Gang có khả năng chịu mài mòn tốt)

+ Bơm bùn thân inox ( Dùng trong môi trường bùn có nồng độ axit hoặc PH thấp)

Sắp xếp theo : orderby Xem: :
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-/SS/ST/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-/SS/ST/TF/SS Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/BN/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/BN/TF/SS Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/EP/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/EP/TF/SS Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/HY/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/HY/TF/SS Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/ST/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/ST/TF/SS ,Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/TF/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/TF/TF/SS Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/VT/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-AL/VT/TF/SS Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-KV/TF/TF/KV
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-KV/TF/TF/KV Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-LL/TF/TF/LL
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-LL/TF/TF/LL Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-SS/HY/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-SS/HY/TF/SS Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-SS/TF/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-SS/TF/TF/SS Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-SS/VT/TF/SS
Bơm bùn bằng bơm màng dùng khí nén series MK15PP-SS/VT/TF/SS Hút xả:0.5 inch -Lưu lượng max 57 lít/phút(3.4 m3/h)
0.00 EUR